Dagordning i kallelse till möten

Hej!

När man läser det här https://soctanter.malmo.se/fraga/10093 eller andra liknande frågor där personen får ett brev där det står att man ska ha ett möte så undrar man varför socialtjänsten inte bemödar sig om att beskriva mötets innehåll med några rader? Är socialtjänsten helt hemmablind? Det är ingen människa som inte jobbar med dessa frågor som vet vad ett "avslutningsmöte" "hemtagningsmöte", "planeringsmöte", "avstämningsmöte" eller liknade innebär i praktiken.

"Välkommen på ett planeringsmöte den 16/9 kl 15.00" det säger ju ingenting. Men skapar en massa frågor och kanske oro istället.

På ett vanligt personalmöte får medarbetarna ju oftast en dagordning inför mötet. Varför skickar man inte ut en dagordning till "klienterna" när man kallar dem till möten? Det skulle underlätta jättemycket, och förebygga en massa stress och rädsla om "klienterna" fick veta på ett ungefär vilka frågeställningar som mötet ska innehålla.

Då får ju också "klienterna" en bättre chans att tänka igenom sina egna frågor och sina egna svar och vara väl förberedda. På det sättet blir ju mötena mera konstruktiva och man kan komma framåt på ett bättre sätt.

Det är väldigt vanligt har jag förstått att man inom vården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten glömmer att skicka med en dagordning. Att man inte inser att det är viktigt, och kan förebygga rädsla och stress. Utan man tar för givet att en "klient" är införstådd med vad mötet ska innehålla, bara genom rubriken på mötet.

Men om man inte jobbar med dessa typer av möten har man ju ingen aning om vad rubriken betyder.

Så skulle inte socialtjänsten och andra myndigheter kunna bli lite bättre på det här? Det skulle verkligen kunna förbygga rädsla och stress, göra alla parter mera förberedda och pålästa och bli bättre möten av en sådan enkel åtgärd.

Undrande
2023-09-08 10:05

Hej!

Soctanter är inget diskussionsforum.

Om man har idéer eller synpunkter, på hur kommunikation kan bedrivas på ett bättre sätt, rekommenderar vi att man vänder sig till kontaktcenter i den kommun man tillhör. Kontaktcenter kan informera om vart man kan vända sig, för att framföra förbättringsförslag.

Kontaktcenter i Malmö når man på tel: 040 341000.

Vänligen
Soctanterna