Tjänstefel socialtjänsten

Vad kan räknas som tjänstefel för en handläggare på socialtjänsten?

Illa behandlad av soc

Kommentarer

Hej

Det är svårt att svara på denna fråga med att ge ett enda enkelt svar, det kan finnas flera handlingar eller icke handlingar som kan vara tjänstefel. Men om du är missnöjd med handläggningen av ett ärende eller anser att det inte hanterats korrekt, kan man vända sig till IVO för att få ärendet bedömt och eventuellt granskat. Du hittar mer information i länken nedan.

https://www.ivo.se/privatpersoner/missnojd-med-socialtjansten-lss/

Hoppas att du får klarhet i din fråga.

Med vänlig hälsning,

Soctanterna

Soctanter