En person med emotionell omognad

Hej

Jag har en mor som är pensionär som bryter mot sociala koder, har smärta i kroppen, tror att hon är ett medium, och jag anar att hon har så pass lägre intelligens än innan och PTSD och koncentrationssvårigheter efter svåra livserfarenheter som omöjliggör att leva ett bra liv. Jag är orolig att hon får för lite stöd och hur man kan ordna henne ett bättre stöd? Hon är väldigt envis med att tacka nej till hjälp.

Det känns som

Love
2023-09-01 19:47

Hej!

Din mor har ett flertal bekymmer som hon kanske har ett behov av att få hjälp med. För att utreda hennes behov av hjälp kan ni vända er till er vårdcentral för läkar- och kuratorskontakt som närmare kan penetrera behoven.

Kommunens biståndshandläggare inom hälsa vård och omsorg kan också bistå er med råd, stöd och eventuella insatser för din mor.

Vänligen

Soctanterna