Avhyst

Har haft 2a handskontrakt via Malmöstad I 19 år.Helt plötsligt april 2022 skulle jag gå till lägenhetsenheten och säga upp lägenheten enligt min boendehandläggare något stämmer inte i detta finns ej något skriftligt beslut på detta enligt boendehandläggare?Blev av med alla mina tillhörigheter fick avslag på uppmagasinering av mitt bohag?

Mette
2023-08-30 19:04

Hej!

Vi förstår att du hamnade i en svår och stressande situation när du var tvungen att lämna din bostad. Vi kan inte svara på vad som har hänt eller vad som legat till grund för besluten i just ditt ärende. Vanligtvis ges klienten tid för att kunna söka annat boende om socialtjänsten gör bedömningen att kriterierna för biståndet inte längre uppfylls.

Vi råder dig att prata med handläggaren alternativt handläggarens chef för att försöka få klarhet.

Vänligen

Soctanterna