INTRÅNG

Bor på akutboende för pga bostadslös, ej ngn form av drogproblem, ej bidragstagare.
Personal gör hemfridsbrott vare sig jag är på rummet eller ej. Påtalat att de ska uppvisa dokument på vad dom säger sig ha rättigheter till utan resultat. Har aldrig gett någon av dom denna rättighet såklart!
OBS! Handlar ej om fastighetsbesikning erc.

Oroligt boende
2023-08-25 10:11

Hej!

Det är svårt för oss att svara på vad som gäller i ditt ärende utan svarar generellt.

Det är inte tillåtet att gå in i någons boende/rum utan tillåtelse. Men på de flesta akutboenden måste klienten skriva på ett dokument som ger personalen tillåtelse att gå in i boendet, annars får klienten inte bo på akutboendet.

Vi råder dig att prata med din handläggare som har hjälpt dig med placeringen till akutboendet för att få förtydligande om vad som gäller på ditt boende och i just din situation.

Vänligen
Soctanterna