Blir nekad boende

Hej,
Jag undrar om socialpsykiatrin i Stockholm stad har rätt att neka en att få söka bostad först via socialpsykiatrin? Då de endast hänvisar till deras vuxenenhet som jag varken tillhör eller ens haft kontakt med?? Mvh

Li
2023-08-24 20:56

Hej!

Det är svårt för oss att svara på varför de anser att du inte skall ansöka om bostad först via socialpsykiatrin då vi inte alls känner till din situation. Det kan vara så att de gör bedömningen att du inte uppfyller kriterierna för den typen av stöd och boende. Att du istället skall ansöka om boende via vuxenenheten. Vi råder dig att prata med en handläggare på enheten för att få en tydlig motivering gällande just din situation.

Vänligen

Soctanterna