Hur långt ska det gå för att man ska bli tagen på allvar?

Hej! Jag har sedan några år tillbaka haft kontakt med socialtjänsten pga hemlöshet och våld i nära relationer. Jag lever med skyddat id och har ptsd pga tidigare relationer. Jag har efter skyddsplaceringar ansökt om träningslägenhet och bostadförst med motivering att jag fungerar "normalt" och har inga stora svårigheter. Jag har blivit beviljad boendestöd och nu bägge gånger så påstår min boenfestöd att jag mår bra, trots att jag lever isolerad, ingen familj eller vänner, ej påbörjat min behandling för ptsd pga psykosociala problematik.. det har aldrig liksom flytit på för mig. Jag mår allt sämre och är osäker om jag ens kan ansöka om träningslägenhet eller stödboende då jag konstant får avslag efter avslag med olika motiveringar. Förvaltningsrätten höll med deras motivering att jag endast behöver "påputtning" och ska då inte bli beviljad boende med stöd. Vad kan man göra när man konstant får höra att allt flyter på för en medans man visar tydligt att man lider och ropar på hjälp?

Ej tagen på allvar
2023-08-24 17:33

Hej

Du beskriver att du levt i destruktiva relationer där du blivit utsatt för våld. Att du brutit dig loss men fortfarande är psykiskt påverkad och lider av PTSD. Av det du skriver tyder vi det som att det finns en viss ambivalens då du å ena sidan ansökt om en lite mer självständig boendeform med motivering att du fungerar normalt. Samtidigt säger du att du behöver mycket stöd och att du mår sämre och sämre. Det är förståeligt att det finns en ambivalens och osäkerhet i vad för stöd och hur mycket du är i behov av utifrån vad du varit med om.

Det finns hjälp och stöd att få från olika håll. Även om du inte skulle få ett boende med stöd kan du få stöttning på annat vis så som genom en samtalskontakt eller kontaktperson. Du kan få hjälp via sjukvården, socialtjänsten eller ideella verksamheter. Kanske kan det vara till hjälp att sitta ner med din handläggare för att försöka reda ut vilket stöd som blir bäst för dig.

Vi hoppas att du kommer må bättre och med rätt stöd kunna och hitta en bra bostad där du är trygg och komma igång med din behandling.

Vänligen

Soctanterna