Jobbstimulans

Upphör jobbstimulans då anställning upphör? Låt säga att man har uppfyllt kriterierna för Jobbstimulans men anställningen upphör redan månaden efter, för att sedan förlängas med start till hösten. Hur fungerar det då?

Mvh

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Jobbstimulans regleras i 4 kap 1b § Socialtjänstlagen. “För den som har fått försörjningsstöd under 6 månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd enligt 1 § (särskild beräkningsgrund)”

I det fall kriterierna för Jobbstimulans uppfyllts gäller den särskilda beräkningsregeln under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Den särskilda beräkningsregeln under två år. Med detta avses att under en sammanhängande tid om 24 månader ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas när rätten till ekonomiskt bistånd bedöms. Tvåårsperioden börjar när den enskilde fått försörjningsstöd under sex månader i följd. Det saknar betydelse om den enskilde är självförsörjande under en del av tvåårsperioden eller om han eller hon får bistånd under hela perioden. Om den enskilde ansöker om ekonomiskt bistånd någon gång under perioden ska rätten till bistånd enligt 1 § bedömas utan att 25 procent av inkomsterna av anställning beaktas.

Svaret på din fråga enligt ovanstående är att jobbstimulansen inte upphör då anställningen upphör. Den pågår i två år.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter