Förmyndare

Hej. Jag är en kvinna på 56 år som är väldigt självständig och umgås mest med min hund. För tre år sedan fick jag kontakt med en kurator som var väldigt bra och hon övertalade mig att ta emot sociala stödteamet och ansöka om god man då jag är värdelös på min egen ekonomi. Jag fick en god man redan efter ett par veckor. På första mötet berättade hon vad hon kunde hjälpa mig med bla mitt boende där jag är otrygg. Sedan visade det sig att hon kände min syster och alla möten vi hade, 4st totalt, försökte hon fråga om systern som hon inte tyckte om alls.
Efter dessa 4 möten kom hon till mig och bad mig skriva ett brev till överförmyndarnämnden att jag inte behövde god man. Hon sa att det enda hon kunde hjälpa mig med var att betala räkningar men det gjorde jag redan själv. Så jag gjorde som hon sa för en god man ska väl vara en människa som ser till sin klients bästa. Men till överförmyndarnämnden skrev hon som anledning att jag vägrade ta emot någon form av hjälp. Sociala stödteamet vet att detta inte är sant men min handläggare tror ändå inte på mig. Nu vill hon att jag ska ha förvaltare och det är något som jag känner en otrolig panik över. Jag har ingen möjlighet att att beställa medicin och linser på nätet eller gå på hästtävlingar med mitt barnbarn och fika där för dom tar ju alltid Swish. Jag kan inte handla på marketplace. Att umgås och åka ut på äventyr är mitt största intresse förutom min hund.
Nu har jag fått veta att vården, neuropsyk och min handläggare har pratat bakom min rygg. Jag var säker på att mina kontakter på nep var på min sida men kuratorn råkade försäga sig till mig och jag pressade henne att berätta allt.
Får dom verkligen göra så?
Jag undrar även om medgivandet att upphäva sekretess gentemot vården som jag skrev under på vuxentorget fortfarande gäller när jag inte är på vuxentorget längre. Vänligen Giggi

Giggi

Kommentarer

Hej!

Det är svårt för oss att uttala oss då vi inte är insatta i ditt ärende. Du skriver att du gett medgivande till att upphäva sekretess gentemot vården. Du kan när som helst återta ditt medgivande.

Om du är missnöjd över handläggningen av ditt ärende kan du alltid vända dig till Inspektionen för vård och omsorg IVO)

IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Tillsyn innebär att IVO granskar om en viss verksamhet ger vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet. (https://www.ivo.se/tillsyn/).

Vi råder dig dock att i första hand prata med din handläggare och ta upp vad du är missnöjd med.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter