Boende och försöjning

Hej.
Jag har skrivit till er tidigare och har nu följdfrågor
En 18 åring som blivit utslängd hemifrån och nu bor hos oss.
Hon går i gymnasiet så mamman har försörjningsplikt.
Nu är frågan:
Hur mycket (i pengar) kan vi och flickan begära att mamman ska betala?
Det är ju boendekostnad (hon har tillgång till allt i vårt hem, precis som vårt eget barn) och övrig försörjning som mamman ska stå för.
Men vi vet inte vad som kan anses rimligt utan att blanda in soc.
Tacksam för lite tips.

Marianne
2023-06-12 21:11

Hej

Jag tror att det blir svårt att ange en exakt summa som man kan kräva av en försörjningsskyldig förälder. Jag utgår från att det finns en bakomliggande konflikt/svårighet som gör att mamma och dotter kanske inte har helt lätt att komma överens.

Om du går in och tittar på Konsumentverkets beräkningar av hushållskostnader Koll på pengarna 2023 (konsumentverket.se) kan du få ett hum om utgifter per person och månad. Boendekostnaden är ju ett svårare kapitel eftersom boendekostnaden är densamma hos mamma som hos dig, oavsett var flickan bor.

När Försäkringskassan beräknar försörjningsskyldighet tar man hänsyn till den taxerade inkomsten och om man har andra barn man är försörjningsskyldig för. Fullt underhållsstöd är som högst 2223 kr/förälder.

Om det är svårt att nå en lösning så kontakta din kommun och se om de kan erbjuda ett nätverksstöd så att ni kan komma fram till en acceptabel lösning för er alla.

Det allra bästa vore att ni kom fram till en lösning tillsammans med flickans mamma. Om ni inte gör detta rekommendera vi er att kontakta socialtjänsten i den kommun ni är bosatt i för att få stöd och hjälp.

Vänligen
Soctanterna