Offentlig handling

Finns det någonting i en LVM-utredning som kan bli offentlig handling?

Om rätten dömer till vård enligt LVM blir domen då offentlig handling?

Får vem som helst läsa domskälen?

Undrande
2023-06-12 11:57

Hej,

Du undrar om en dom avseende LVM kan bli offentlig handling.

I OSL (Offentlighets- och sekretesslagen) 43 kapitlet 8 § står följande;

“En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften tas in i en dom eller ett slutligt beslut i samma mål eller ärende. Detsamma gäller om uppgiften tas in i ett beslut som inte är slutligt om beslutet innebär att domstolen tar ställning till om en tvångs- eller säkerhetsåtgärd ska riktas mot någon enskild eller att domstolen bestämmer vad som tills vidare ska gälla i en fråga som målet eller ärendet rör.”

Med andra ord blir en LVM-dom en offentlig handling som kan begäras ut av allmänheten.

Hoppas att det ger svar på din fråga.

Vänligen,

Soctanterna