Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen "Soctanter på nätet"

Det är Malmö stad som står bakom den här webbplatsen. Vi vill att alla ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen "Soctanter på nätet" uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbtjänsten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav alternativt om du behöver information från "Soctanter på nätet" i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text eller ljudinspelning kan du meddela oss. Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till social.jour@malmo.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbtjänstens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Koden följer inte html-standarden korrekt. Det gör att sidan kan fungera sämre i vissa webbläsare.
  • Det finns meningsbärande bilder och grafiska element som inte kan förstås av hjälpmedel, till exempel ikoner för kommentarer och tid.
  • På söksidan saknas rubriknivå. På sidan Ställ en fråga finns dolda rubriker som hjälpmedel hittar men som de inte kan tolka.
  • Felmeddelanden för formuläret för att ställa en fråga presenteras utan koppling till fälten de kopplar till.
  • Instruktionen för Smeknamn är inte associerad med fältet.
  • Länkarna längst ner i formuläret på sidan Ställ en fråga finns två länkar som enbart identifieras med färg.
  • Orange text mot vit bakgrund uppfyller inte kontrastkraven.
  • Fokusframhävningen uppfyller inte kontrastkraven.

Tidsplan för åtgärd av konstaterade brister kommer att beslutas under 2020.

Hur vi testat webbtjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen som granskats och verifierats av tillgänglighetsexperter från Useit AB.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.