Fel placering?

Hej!
Min fråga gäller ett ärende gällande en placering av ett barn med beslut av Soc Malmö stad där det nu eventuellt visar sig att två handläggare inom socialtjänsten ställer sig frågande till om placeringen är rätt. I detta fall har jag känslan av att soc handläggarna känner sig obekväma i att ifrågaställa om barnet i fråga har det optimalt. Jag vet att ni inte kan yttra er i ett specifikt ärende men jag undrar om jag gör rätt i om jag skulle kontakta tex avdelningschefen för soc/asf i frågan?

Jonas Gunnhallsson

Kommentarer

Hej!

Precis som du skriver kan vi inte uttala oss i enskilda ärenden och det finns många olika faktorer att ta hänsyn till för att kunna besvara din fråga. Om du är vårdnadshavare till barnen/barnet och känner tveksamheter kring en placering har du möjlighet att kontakta chefen och handläggaren i ärendet. Om du inte är vårdnadshavare, en privatperson eller anhörig till barnet kommer du troligtvis inte att få någon information. Du har dock alltid möjlighet at delge information om barnen till socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter