Hej

Hej om jag behöver hjälp för jag ej har boende eller pengar

Bjj

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du inte har några pengar eller boende. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden och det är också svårt att besvara en fråga där vi inte känner till omständigheterna kring din situation. Om du inte har möjlighet att lösa situationen genom nätverk och heller inte kan lösa det på egen hand har du alltid möjlighet att ansöka på socialtjänsten i den kommun där du bor som kommer att utreda ditt ärende.

Om det är en akut situation och det gäller idag har du även möjlighet att ansöka om nöd hos socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter