Över 19 år alternativ till förlängt underhållsstöd

Jag är ensamstående med en 19 åring som har tagit studenten men tagit en paus i studerandet. Hon jobbar några timmar i en klädbutik men det ger inte mycket inkomst. Pappan har slutat betala underhåll men jag har fortsatt alla utgifter för min dotter. Kan hon kräva något ekonomiskt bidrag från sin pappa eller är det verkligen meningen att jag som ensamstående mamma ska stå för hela denna ekonomska smäll som det innebär, inget underhåll och inget studiestöd.
Notera att pappan inte frivilligt kommer att betala något.
Kan hon få ekonomisk bistånd via socialen om hon bor hemma, jag kan ju inte kasta ut henne men det är orimligt att jag ska stå ensam med all kostnad och pappan klara sig undan.
Hur länge är jag ekonomiskt ansvarig för mitt barn som är över 18 år och inte studerar, vad är hennes pappas skydlighet?

Ensamstående tonårsmamma

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du försöker lösa din ekonomi utan att din dotter ska bli utan boende.

Varken du eller dotterns pappa är försörjningsansvariga då dottern är över 18 år och inte studerar på gymnasienivå.

Din dotter är 19 år och arbetar till viss del i affär. Om hon inte kan försörja sig på arbetet kan hon ansöka om kompletterande socialbidrag.

Detta kräver dock att alla andra försörjningsmöjligheter är uttömda, såsom sparade pengar som tex banktillgodohavanden, aktier mm.

Du behöver också undersöka om din dotter är berättigad till A-kassa eller andra ersättningar vilket hon kan kontrollera på Arbetsförmedlingen (AF).

Din dotter måste också vara inskriven på AF och aktivt söka arbeten där din dotter kan bli självförsörjande.

Möjligheten finns att din dotter kontaktar socialtjänsten i den kommun ni tillhör för att få mer information och rådgöra med dem hur din dotter ska gå tillväga.

Hoppas det löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter