Intyg

Har en son som söker lägenhet men som bara har låg a-kassa och inte kommer upp i inkomstkravet för att komma ifråga. Han skulle alltså behöva försörjningsstöd om han får en lägenhet. Min fråga är, kan han av sin boendestödjare, han har en sådan, få ett intyg till Boplats Syd motsvarande det som Försäkringskassan utfärdar? Vilken hyresnivå måste han ligga under för att inte Försörjningsstödet ska refusera hyran?

Pappsen

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att din son i dagsläget saknar egen bostad och nu söker boende. Du skriver också att han har så pass låg inkomst från a-kassan att han inte blir erbjuden en lägenhet. Det ser lite olika ut hur socialtjänsten är organiserad i olika kommuner och för att din son ska få rätt information så är det bra om han kontaktar socialtjänsten där han bor.

Om en person saknar bostad men får en chans till ett kontrakt så är det viktigt att veta att socialtjänsten gör en individuell bedömning av personens behov och förmåga att försörja sig själv på kort- och lång sikt. Det finns ingen garanti för att din son kommer att beviljas försörjningsstöd till hyra oavsett vilken nivå som hyran ligger på. Det är inte en självklarhet att socialtjänsten beviljar bistånd till utgifter som personen inte tidigare haft, exempelvis utgifter för lägenhetshyra.

Vi vill återigen hänvisa din son att kontakta socialtjänsten i kommunen där han bor för att han ska kunna få rätt information.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter