Digital utrustning med försörjningsstöd?

Jag skriver en text om digitala möjligheter att hantera sin psykiska (o)hälsa. Hur ser det ut över landet, vilken möjlighet har jag att med försörjningstöd införskaffa tex en smartphone samt tanka på den månadsvis med samtal, sms och surf? Alternativt abonnemang. Redan idag, och definitivt framöver, finns många e- tjänster på 1177 mm. Istället för att åka till en mottagning, vilket medför resekostnader, kan jag ha vårdmöte i en app istället. Med digitala medel kan individen hjälpa sig själv i väldigt stor utsträckning.
Frågan är om de som behöver denna möjlighet i stor utsträckning, personer med låg inkomst och psykisk ohälsa, verkligen kan använda sig av dessa IT- lösningar?
Finns det statistik kring vad som ingår i olika kommuners försörjningsstöd någonstans?

digital

Kommentarer

Hej!

Soctanter På Nätet är ett frågeforum för sociala frågor såsom missbruk, ekonomiskt bistånd mm. Vi har inte möjlighet att ta fram statistik eller uttala oss kring frågor av teknisk karaktär.

Vi förstår att du efterfrågar om det är möjligt att få bistånd till smartphones eller liknande.

Generellt är socialtjänsten det yttersta skyddsnätet i samhället och tänkt som en tillfällig lösning när alla andra möjligheter är uttömda. Tanken är att det vara kortvarigt och att individen ska bli självförsörjande och då kunna ha möjlighet att köpa saker som inte kanske inte är livsnödvändiga som tex mat, boende, sjukvård kläder mm.

Vi är såklart medvetna om att verkligheten inte ser ut så och att många människor är arbetslösa eller på olika sätt har en nedsatt möjlighet att kunna arbeta och lever på försörjningsstöd länge.

En person som uppbär försörjningsstöd har möjlighet att gör en ansökan och få sitt ärende prövat.

En ide kan ju vara att nyttja datorer på tex bibliotek och medborgarkontor om man inte har tillgång till egen dator eller smartphone.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter