Hembesök

Min dotter har fått hem sin 4-åring efter att han varit familjehemsplacerad i nästan 2 år. Hon levde i ett våldsamt äktenskap, blev utsatt på så många sätt. Nu lever hon ett lugnt liv med sin pojke, allt går bra förutom en sak: socialförvaltningen. Hon har flyttat till annan ort och har skyddade uppgifter pga.hot från exmannen. Soc från den kommunen hon tidigare tillhörde kom för ett slutligt hembesök, och de försökte hela tiden få prata med pojken i enrum, ville ta med honom åt sidan för att tala med honom utan min dotters närvaro. Hon nekade detta, och sa att de gärna får prata med pojken, men då ville hon vara med. Och till slut gav de med sig, tackade för sig och åkte. Får soc verkligen ta enskilda samtal med en 4-åring utan vårdnadshavaren ?

Vonkan 111

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att din dotter har levt i en dålig relation där det förekommit våld och hot. Vi förstår också att ditt barnbarn varit placerad i familjehem under en lång tid.

Om socialtjänsten har inlett en utredning kan man prata med barnet utan att vårdnadshavaren godkänner det. Socialtjänsten har ett ansvar att säkerställa att barn inte far illa eller på annat sätt är i behov av stöd och hjälp och ibland krävs det att man pratar med barn utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detta regleras i Socialtjänstlagen 11 kap.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter