Presentkort 2

Jag ställer om frågan lite om presentkort. Om jag har ett presentkort på 50kr men JAG köper sakerna och hen får det i gåva från mig kommer det då räknas som en inkomst?

S

Kommentarer

Hej!

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten är den som söker skyldig att uppge sina samtliga tillgångar. Som tillgångar räknas bland annat inkomster och bidrag samt gåvor i form av pengar eller presentkort. Även saker räknas som tillgångar om dem kan säljas och användas för att försörja sig på (och inte är nödvändiga för att personen ska uppnå en skälig levnadsnivå exempelvis glasögon, kläder), så som smycken, märkeskläder, icke-nödvändiga möbler och fordon.

Så svaret på din fråga är ja, även en liten gåva kan betraktas som inkomst och ska därför meddelas till socialtjänsten. Socialtjänsten kan bedöma att gåvan ej betraktas som en inkomst men eftersom alla inkomster enligt lag ska uppges av den som söker bistånd rekommenderas hen att meddela socialsekreteraren.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter