journal

Hej igen!

Jag fick inte svar på min förra fråga så jag ska omformulera den. Vi blev erbjudna en frivillig insats som stöd till familjen. Jag trodde journalen upprättades i mitt namn, men den upprättades i vårt barns namn. Min sambo var inte med på de inledande mötena, pratar inte svenska och fick ingen information alls om journal i vårt barns namn. Är det tjänstefel?

Mvh Alexa

Alexa

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du omformulerade din fråga. Vi har så klart inte alla fakta när vi svarar och ibland är uppgifterna knapphändiga i frågan och det kan göra att svaren blir lite fel.

Anledningen till att er familj blir erbjuden en insats framgår inte i din fråga, men vi antar att det inkommit en anmälan på ert barn och ni på så sätt träffat en handläggare för en förhandsbedömning. Vi antar att ni fått någon form av information om utredning och att denna blir på barnet. Eller så har ni som föräldrar ansökt om stöd och hjälp med något avseende ert barn, som gör att utredningen öppnas på barnet.

Om din sambo inte var med på de inledande mötena, behöver inte innebära att det begåtts något fel, utan handläggaren kan ha trott och förstått det som att du skulle lämna information om utredningen och att det skulle innebära fler möten. Om du inte är nöjd med handläggningen och känner att socialtjänsten inte har skött sitt uppdrag, kan du vända dig till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är den instans som säkerställer att socialtjänsten sköter sitt uppdrag och är rättssäkert.

Insatser som rör barn, och det gäller även stöd i föräldrarollen, är bistånd till barnet och registreras på barnet.

Vi hoppas att du fick hjälp med vårt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter