Orosanmälan

Hej.

Om föräldrarna har fått en orosanmälan på sig från barnets läkare att den tror att föräldrarna överdriver. Som föräldrar måste vi bevisa soc att de är som vi säger och hur kan man bevisa de? Och vad brukar soc göra i sån fall?

Funderar

Kommentarer

Hej

När socialtjänsten får in en anmälan som handlar om att barn kan fara illa på något sätt, så är det socialtjänstens ansvar att undersöka barnets situation.

En anmälan leder inte alltid till att en utredning öppnas. Socialtjänsten kan i vissa fall bedöma att de saker som framkommer i anmälan, inte är av sådan dignitet, att barnet far illa.

Om det framkommer i utredningen att det finns brister, utreder man dessa och erbjuder lämpligt stöd och hjälp för att rätta till bristerna.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter