Min handläggare ljög

Hej, sökte ekonomiskt bistånd 1a ggn nu i sep, lämnar in kontoutdrag utskrivet fr internetbanken, väljer förval 3 månader och skriver ut.
På mötet med min handläggare vill han ha en kontoöversikt, visst inga problem, samt 3 månaders kontoutdrag på kapitalkontot, helt ok.
Mitt personkontoutdrag han fått innan var godkänt och det fanns inga problem med det. Han ber mig ta fram bank id, 2 sekunder så här han skrivit ut översikt kontoutdrag kapitalkontot, han skriver in datum 1/6 - 30 /9 . Och jag han har till att han gör det 2 ggr så jag frågar skrev du ut personkonto en gång till, för du har ju ett och det var ju godkänt. Nä svarade han, bara kapitalkontot och de skrivs ut på mitt kontor nu.
1.5 vecka senare får jag 2200 kr . Jag har en hyra på 10.000kr all inklusive.. och ser att avslag och beräkningar på personkonto fr 1/6-20. Det jag hade skickat in var fr om 25/ 6- 20. Han ljög mig rakt upp i ansiktet, jag tycker detta är ett övergrepp, bedrägeri maktmissbruk. Får han ens göra så även om jag sitter med, jag trodde att jag skulle anv datorn o ge han det han behövde. Vad ska jag göra? Hur går jag vidare , och hyran är inte betald. Har nu fått brev av min värd att om jag betalar hyran får jag bo kvar till senast 30/3 -21 annars står jag och min son på gatan inom 30 dg.

Bettanblue

Kommentarer

Hej!

När en person söker ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten så brukar den behöva inkomma med kontoutdrag 3 månader tillbaka i tiden. Därefter görs beräkningar månad för månad för att se om personen hamnar på underskott eller överskott. Det behövs för att socialsekreteraren ska kunna göra en korrekt bedömning av hur behovet för ekonomiskt bistånd ser ut.

Utifrån din fråga så verkar det som att du fått ett avslag på grund av överskott i form av pengar som du haft mellan den 1/6-25/6. Det kan ha bedömts att du skulle ha sparat och använt pengarna för kommande månad/månader för att förhindra ett underskott.

Det är svårt för oss att förklara för dig exakt vad som hänt i ditt ärende då vi inte har alla uppgifter. Det absolut bästa är om du kontaktar din socialsekreterare och ber hen förklara avslagsbeslutet för dig.

Du beskriver också en situation där du och din son riskerar att bli vräkta på grund av att du inte kan betala hyran i tid. Detta bör du också ta upp med din socialsekreterare då hen ska arbeta vräkningsförebyggande.

Det går också alltid att överklaga ett beslut. Detta ska du då göra inom tre veckor från att du fått beslutet. Din socialsekreterare bör kunna hjälpa dig med det också.

Vi förstår också att du känner att din socialsekreterare har agerat felaktigt i ditt ärende. Vi tycker du ska ta upp det här med din socialsekreterare alternativt hens närmaste chef.

En annan väg att gå är att kontakta IVO, inspektionen för vård och omsorg om man är missnöjd med hur man har blivit bemött eller behandlad av socialtjänsten. IVO är den myndighet som utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten. Du hittar mer information och kontaktuppgifter på deras hemsida:

www.ivo.se

Vänligen
Soctanterna

Soctanter