När vårdnaden går över till fh

Hej!

Jag har bara en allmän fråga.

Om ett barn är placerat. Vårdnaden går
Över efter ett tag till FH. Kan familjehemmet neka ena föräldern att träffa barnet då, om dem anser att det inte är bra eller om dem inte vill? Eller har dem några speciella regler dem
Måste följa?

Visst att alla barn har rätt till det. Men tänker endå, finns ju faktiskt familjehem som nekar och vad kan man då göra? Kan man stämma dem i rätten t.ex?

Jag är enbart nyfiken

Funderare

Kommentarer

Hej!

När barn placeras i ett annat hem leder det automatiskt många nya saker att förhålla sig till både för barnet och föräldrarna. Vi förstår att det kan vara svårt att förhålla sig till allt det nya och att många frågor väcks kring vad som är rätt och fel.

Om ditt barn är placerad enligt SoL, Socialtjänstlagen, har du som förälder gett ditt medgivande till vården och placeringen sker på frivillig väg. Det innebär att du har mycket att säga till om när det gäller hur vården ska bedrivas och hur t ex umgänget mellan dig och barnet ska se ut. Om ditt barn däremot är placerat enligt LVU, Lag (1990:52) vård med särskilda bestämmelse om unga, har socialtjänsten tagit över vårdnaden och är de som bestämmer om det ska finnas ett umgänge mellan barn och förälder och hur det i så fall ska se ut. Även vid SoL-placering kan det i vissa fall finnas restriktioner i umgänget. Det är alltså inte familjehemmet i sig som bestämmer om umgänget, utan socialtjänsten. Umgänget måste dock vara möjligt för familjehemmet att tillgodose och genomföra. Därför finns det ofta bestämda regler hur umgänget mellan barn och förälder ska gå till.

Om du inte tycker att umgänget fungerar eller om du vill att de ska se ut på ett annat sätt råder vi dig att prata med socialtjänsten som ansvarar för ert ärende. De kan i så fall hjälpa dig att förklara hur umgänget ska se ut för just er familj alternativt tala med familjehemmet om umgänget inte utförs på rätt sätt.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter