Rättigheter

Hej, jag är 18 år och placerad på ett öppet hvb med sol. Jag måste lämna in telefon och tv-spel innan läggdags. Men som jag förstått det så får jag avgöra alla beslut på helt egen hand eftersom jag har sol. Då borde inte personal få ta varken telefon eller tv-spel mot min vilja?

Mackan

Kommentarer

Hej!

På alla HVB-hem finns det regler som gäller för barn och ungdomar som bor där. Dessa regler brukar man gå igenom innan placeringen görs med både ungdomarna och dess föräldrar. Reglerna finns bland annat för att upprätthålla ordning på HVB-hemmet samt även för att skydda ungdomarna på olika sätt tex från faror men också så att ungdomarna kan klara vardagen på ett bra sätt. Det finns allmänna regler på boendet som gäller för alla, men det finns också individuella regler utifrån enskildas förutsättningar.

Om du har synpunkter på just din situation så råder vi dig att kontakta din ordinarie handläggare på socialtjänsten där regler kan diskuteras tillsammans med HVB-hemmets personal.

Vi hoppas att det ordnar sig för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter