En mamma

Som drogar har ett barn

Anenyom

Kommentarer

Hej!

Det du skriver uppfattas inte som en frågeställning, men vi tänker att du kanske undrar över hur du ska göra för att hjälpa kvinnan och barnet på bästa sätt.

Det är ju allvarligt att använda droger då man har ett barn att ta hand om. Om du känner en oro för barnet bör du därför omedelbart kontakta den socialtjänst som mamman tillhör och göra en orosanmälan avseende barnet. Det framgår inte om du känner personerna i fråga, men det är bra om du kan få fram så mycket fakta som möjligt kring dem, tex namn, adress och ålder på barnet, när du gör anmälan. Utifrån anmälan bedömer sedan socialtjänsten om och på vilket sätt familjen kan få hjälp och stöd på bästa sätt. När man gör en anmälan brukar man uppge sitt namn men man kan också välja att vara anonym.

Hoppas att du har fått svar på det du ville annars får du skriva på nytt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter