Undanhålla information?

Hej.
För att göra en lång historia så kort det går.
Det gäller min systerdotter som idag är 14 år och har stått i kontakt med BUP i 7-8 års tid och socialtjänsten i vår kommun i 2 års tid.
Jag har vid 2 olika tillfällen gjort orosanmälningar till socialen gällande bla hennes självskadebeteende och hennes situation i hemmet. Det har aldrig varit tal om anonymitet och jag har tydligt påtalat att jag står till socialens förfogande om de vill följa upp mina anmälningar med frågor. Jag har blivit lovad återkoppling vid båda tillfällena.
Nu har ärendet gått så långt att flickan är placerad i familjehem och min syster har fått ta del av utredningen för att komma med synpunkter. Märkligt nog så är inte någon av mina anmälningar omnämnda i utredningen, samma sak gäller med skolans anmälan som gjordes i samråd med föräldrarna. Jag har nu ifrågasatt detta gentemot socialen men får bara svävande svar runt frågan och ingen förklaring. Får det gå till på detta sätt? BUP vill att föräldrarna ska gå vidare till IVO för det har skötts på sådant sätt. Det finns fler tveksamheter i utredningen men detta är en av frågorna.
Mvh Orolig morbror

Morbror

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att du har haft en oro för din systerdotter under en tid, och att du har lämnat anmälningar gällande din oro till socialtjänsten. Du skriver också att din systerdotter nu är placerad via socialtjänsten utanför hemmet vilket vi utgår från att det är det bästa för henne i nuläget.

Vad gäller just dina lämnade orosanmälningar kan vi inte uttala oss om då vi endast kan svara i generella saker. Dock gör socialtjänsten en sammantagen bedömning om det som har inkommit vad gäller oro vid förslag på insatser. Det skulle innebära att både dina orosanmälningar och skolans borde finnas med som underlag för den bedömning som gjorts.

Du skriver att du blivit lovad återkoppling på dina orosanmälningar, men det framgår inte om du fått det eller inte. Socialtjänsten omfattas av sekretess vilket gör att socialtjänsten kan ta emot men inte lämna ut uppgifter annat än till vårdnadshavare och den anmälan gäller.

Socialtjänsten kan återkoppla om utredning har inletts eller ej till anmälande myndigheter men inte till privatpersoner. Utan enbart att anmälan mottagits.

I en färdigställd utredning är det brukligt att de orosanmälningar som inkommit finns med, oavsett om de lett till utredningar eller ej. Vi råder dig och din syster att vända er igen till ansvarig socialsekreterare eller dennes chef för svar gällande det och andra frågor och synpunkter kring anmälningar och utredning. Du skriver att du redan har fått information om möjligheten att vända dig till IVO som är socialtjänstens tillsynsmyndighet, dit kan du även vända dig för rådfrågning. Kontaktuppgifter finner du på nedanstående länk:

www.ivo.se

Vi hoppas att du har fått svar och vägledning i dina funderingar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter