Bifoga kontoutdrag

Betr: Ekonomiskt bistånd/Försörjningsstöd
Skall biståndstagaren bifoga kontoutdrag över sitt bank konto även vid återansökan? Jag har haft försörjningsstöd i juni, juli, augusti och september o bifogat kontoutdrag varje månad
Känner mig nästan "skuggad" om Ni förstår vad jag menar.....

Inga omständigheter

Kommentarer

Hej!

Du frågar om du behöver bifoga kontoutdrag vid varje ansökan om försörjningsstöd.

Det finns inget lagstöd för hur ofta socialtjänsten kan begära in kontoutdrag men enligt lagen ska socialtjänstens verksamhet bygga på respekt för människor självbestämmanderätt och integritet. Dock behövs det inhämtas information på olika sätt för att kunna bedöma behovet av försörjningsstöd. Din socialsekreterare kan själv aldrig ringa till din bank och efterfråga uppgifter, utan det är du som ansöker som behöver inkomma med dessa. Du kan välja att inte inkomma med begärda handlingar, men då finns det risk att du får avslag på din ansökan av den anledningen.

Du skriver att du känner dig skuggad på grund av att du visar ditt kontoutdrag för din socialsekreterare varje månad. Vi rekommenderar dig att prata med din socialsekreterare och fråga hen om du behöver inkomma med kontoutdrag så ofta. Det framgår inte i din fråga om din socialsekreterare begärt in kontoutdrag vid varje ansökan eller om du skickar med dessa självmant.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter