socialtjänsten och vårdnadshavare till barn med lvu

hej då jag har barn som är lvu och fick ett av barnen hem där lvu har upp hörd så idag bor hon hemma med mig och jag kämpar för dom andra att få flytta hem,
men när jag ber socialtjänsten om att samarbeta så finns de inget samarbete, då jag försökt verkligen och få svar på mina frågor till socialtjänsten( om vad jag bör göra för att barnen ska flytta hem) men inget svar får jag då dom vägrar ge mig en vårdsplan, idag har jag gjort en hemtagning begäran och väntar på att få gå till rätten sen har jag gjort en anmälan till ivo då jag anser att dom gjort fel och inte vill erkänna sina fel, sen är de många andra som tycker att socialtjänsten gått till överdrift, känner mig nervarderad,kränkt,inte lyssnad och blir inte bemöt som man bör bli bemöt, jag har ringt så många gånger utan något svar samt sms,e-mail men inget svar, ja nu har de gått 9 månader och då för 9 månader sen var jag i ett destruksiv förhållande men idag med all hjälp som jag fått och en ny bostad så har jag blivit starkare mamma, då barnen ej upplevd våld men har funnis i atmosvären och de förstår jag och mår dårligt av de, har bearbetat med mig sjäv för att kunna skydda mina barn från dålig miljö där de finns våld,tillgodas barnens behov,och komma till en trygg miljö ,samt fått en insikt va jag själv varit med om. nu är ju min fråga så stora framsteg jag gjort bör inte socialtjänsten följa upp och se förändringen hon mig så att dom lägger focus att de blivit förändrat så att barnen ska kunna flytta hem? är detta personligt mot mig som dom har för att dom håller på att tramsa sig eller ?
eller sitter dom bakom ett skrivbord och inte ser att vissa föräldrar verkligen kämpar? lite hjälp eller råd hade uppskattat då jag ligger i en speciell situation

maya

Kommentarer

Hej!

Att vara med om att ens barn omhändertas och placeras i ett annat hem är såklart ett stort ingrepp i en familjs liv som påverkar både barn och föräldrar. Vi förstår att det måste vara oerhört svårt, ledsamt och frustrerande att gå igenom en sådan här situation.

När barn omhändertas är detta oftast en sista utväg, efter att socialtjänsten erbjudit hjälp och stöd på andra sätt. Under tiden en placering pågår ska det finnas en vårdplan där det tydligt framgår vad syftet med vården är. Där ska också framgå vilka förändringar som behöver komma till stånd i hemmet för att barnen ska kunna flytta hem igen.

Vi förstår att du känner att socialtjänsten inte lägger märke till de förändringar som du har gjort. Det vi tänker är att du bör prata med din socialsekreterare och göra de uppmärksamma dels på de förändringar som du redan har gjort samt för att fortsätta diskussionen vilka ytterligare förändringar som behöver komma till stånd.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor och önskar dig lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter