Är det vanligt att sökande utsätt för administrativt maktmissbruk?

Jag har som hyresvärd fått insyn i hur illa en sökande har blivit behandlad av socialtjänsten och att det näst intill är omöjligt att få rätt i sak.

Sökande har ADHD och klarar inte byråkrati. Stöter hen på ett motstånd så vänder hen tillbaka och saker glider mellan fingrarna.

Fick meddelande om att hen inte hade pengar men att denne skulle lösa hyran genom att söka stöd. Hen har betalat felfritt i 4 års tid har tre barn skrivna på adressen och var i det närmaste utbränd efter en uppsägning.

Hen ber om hjälp och försöker göra sig hörd gällande sitt handikapp. Nu är hen sjukskriven sedan två månader tillbaka med läkarintyg om att denne inte ens kan söka jobb. Försäkringskassan menar på att hen är arbetsför och att arbetsförmedlingen får hitta ett lämpligt jobb.

Under hela den här resan så kräver socialtjänsten in alla möjliga handlingar som kräver samarbete med organisationer som är minst sagt tröga och otydliga. Nu efter snart 8 månader så står det klart att det spelar ingen roll vilka handlingar som kommer in. Det har blivit ett ogenerat nöje att fordra fler handlingar.

Om man upplever att maktmissbruk har gjorts gällande. Går det att komma vidare? IVO säger att de behöver samla på sig anmälningar innan de gör något. Förvaltningsrätten tar inte ställning till hur ärendet hanteras. Vad gör man?

Orolig hyresvärd

Kommentarer

Hej!

Det är ledsamt att ta del av hur din hyresgäst har blivit behandlad av myndigheter. Du beskriver en person som saknar förmåga att på egen hand hålla de kontakter som behövs för att den ska kunna lösa sin situation. Vi tänker att det är bra att du engagerar dig och försöker hjälpa till.

När socialtjänsten utreder om någon är berättigad bistånd krävs att den personen lämnar in handlingar för att styrka sin arbetsförmåga, hur ekonomin ser ut samt på vilket sätt den själv försöker avhjälpa sin situation. Vi har förståelse för att det kan uppfattas som många handlingar som behöver lämnas in. Grunden är ju att människor själv ska försörja sig och att socialtjänsten ska fungera som ett yttersta skyddsnät, i de fall då den enskilde inte kan det. Därav krävs att socialtjänsten noggrant utreder situationen.

Det vi tänker att du kan råda din hyresgäst att göra är att överklaga beslut som den fått, men inte är nöjd med. En överklagan lämnas in till socialtjänsten inom tre veckor från det att den enskilde tog del av beslutet. I överklagan behöver man bara skriva varför man anser att beslutet är fel och hur man vill att det ändras. Om socialtjänsten inte ändrar beslutet till din hyresgäst fördel kommer de skicka det vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra i frågan.

Du har rätt i att man kan vända sig till IVO, inspektionen för vård och omsorg om man är missnöjd med hur man har blivit bemött eller behandlad av socialtjänsten. IVO är den myndighet som utövar tillsyn över bland annat socialtjänsten. För att anmäla till IVO kan du hänvisa din hyresgäst att besöka deras hemsida:
www.ivo.se

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter