Bidrag till hyra och annat

Hej,
jag är 33 år och jag har en lägenhet via soc. Jag är arbetssökande, men har inte fått något jobb.

Vad har jag rätt till med för bidrag? Hyra, el, SL-kort, övrigt?

hälsar
benjamil

Benjamil

Kommentarer

Hej!

Du skriver i din fråga att du undrar över vilka bidrag du har rätt till när du är arbetslös. Du skriver dock inget om din bakgrund om du har haft arbete eller dylikt tidigare. I sådana fall bör du kontrollera om du har rätt till a-kassa eller aktivitetsersättning.

Om alla andra försörjningsmöjligheter är uttömda, såsom sparade pengar som tex banktillgodohavanden, aktier mm så är det försörjningsstöd som du kan söka hos socialtjänsten. Det finns en riksnorm där beloppet bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår. Detta är miniminivån för de behov som ska täckas.

Av 4 kap 3 § Socialtjänstlagen framgår att försörjningsstöd lämnas för skäliga kostnader för följande:
1.Livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift.
2. Boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Det bästa för dig är dock att kontakta den socialtjänst som du tillhör för att få mer information om vad som gäller i just ditt ärende, då försörjningsstödet är individuellt behovsprövat.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

soctanterna

Soctanter