Min vän har tappat hoppet om att någonsin träffa sina barn

Hej!
Min vän har tappat hoppet om att någonsin få träffa sina barn,orsaken är att pappan till hennes barn dragit igång en vårdnad tvist där han menar att min vän är olämplig som mamma,han har fått socialtjänsten på min sida med rena lögner och påhitt. min vän känner sig motarbetad och provocerad. Hon fick träffa barnen vid något tillfälle och barnen saknade sin mamma jättemycket och pratade om att dom ville träffa sin mamma och komma hem detta tålde tydligen inte pappan så det blev aldrig att hon fick träffa dom något mer . Ibörjan gjorde min vän allt som pappan å Soc krävde för att träffa barnen,men varje gång ändrade pappan "spelreglerna" så det va ju alltid något som gjorde att hon inte fick träffa barnen detta har gjort att min vän tappat hoppet helt ,hon vet att pappan har alkoholproblem som han döljer mer än väl men hon vill inte röra till det mer för barnen, barnen är hennes allt, min vän är labil i psyket men det är barnen som ger henne en mening att leva nu har hon inte enns något som kan motivera henne att kämpa. finns det något hon kan göra?

En vän

Kommentarer

Hej!

Det låter som att både barnen och föräldrarna har hamnat i en jobbig situation. Du beskriver att barnens mamma har en psykisk ohälsa, som försämras av att hon inte får träffa barnen samt uttrycker oro för att barnens pappa kan ha ett alkoholproblem. Det låter som att din vän behöver stöd, och vi tänker att det är bra att du finns vid hennes sida och försöker hjälpa till.

Som vi förstår det har socialtjänsten bedömt att det bästa för barnen i nuläget är att de bor tillsammans med sin pappa och att de ska ha umgänge med sin mamma. Du beskriver att umgänget inte har fungerat då pappan konstant ändrar planerna och inte håller de överenskommelser som finns.

Vid bedömningen att vem som ska ha vårdnad om barnen och hur deras boende och umgänge med föräldrarna ska se ut så utgår Familjerättsbyrån alltid från vad som är bäst för barnen. Det åligger boendeföräldern, i det här fallet pappan, stort ansvar att underlätta umgänget, så att barnen få ha ett umgänge med den andre föräldern, det vill säga deras mamma. Det är oklart i din fråga om föräldrarna har ett avtal via Tingsrätten eller om de gjort muntliga överenskommelser. Oavsett vilket behöver de få till ett avtal som de båda är överens om och kan följa. Detta kan de få hjälp att göra hos Familjerättsbyrån på ett samarbetssamtal. Din väninna kan vända sig till Familjerättsbyråns rådgivningstelefon, 040-34 52 48, för att få hjälp att ha ett samarbetssamtal. Om pappan inte följer deras avtal kan din väninna vända sig till Tingsrätten för att stämma honom, och på så sätt få hjälp av de att göra en överenskommelse.

Som vi förstår det är socialtjänsten redan inkopplade i barnens ärende. Du skriver att din väninna anser att pappan har ett alkoholproblem, men att hon inte vill röra till det mer för barnen. Vi tänker att hon som mamma har ett stort ansvar i att se till så att barnen är trygga, även om de inte är hos henne. Om hon har information som gör gällande att barnen kan fara illa så tänker vi att det är väldigt viktigt att hon berättar detta för socialtjänsten. Det vi vet om, av forskningen kring barn som växer upp i riskmiljö där psykisk ohälsa och alkoholproblem finns hos föräldrarna, är att dessa barn riskerar att fara illa både i stunden men också att det kan få stora negativa konsekvenser för dem i framtiden. Det tänker vi är anledning nog att din väninna samtalar med socialtjänsten om sin oro.

Vi hoppas din väninna ska få hjälp att återknyta kontakten till sina barn!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter