Lösenord

Hej, socialen i min Hemkommun försöker få mig att söka bostad i en annan del av Sverige och pressar mig mycket. Det kan liknas vid s.k. Social dumpning, men jag vill inte.
Min handläggare på boendeenheten ringer varje dag, nu senast ringde hon och fråga om min inloggning till boplats - men det är ju privat lösenord . Har hon rätt till det?

Mvh stressad (Jag fick hjälp att skriva)

TheresaS

Kommentarer

Hej!

Det kan vara komplext att vara en del i barnens liv, men inte få vara med fullt ut.

Utifrån att barnen har två föräldrar, måste båda föräldrarna samtycka till ditt deltagande. Det ska också vara till gagn för barnen.

Myndigheter omfattas också av sekretesslagen och kan, beroende på anledning/innehåll i mötena, avgöra om du kan deltaga eller ej, även om det finns samtycke från både föräldrar och barn.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter