Två barns pappa med funktionshinder flyttat till annan kommun.

Hej, jag 100% sjukskriven och har både fysiska samt psykiska funktionshinder och har varit sjukskriven i nästan 10 år och flyttat fram och tillbaka mellan kommuner. Jag har varit hemlös i ett par år och nu äntligen fått ett boende i en annan kommun som jag tackat ja till och flyttat till från 1a oktober och har ett tillsvidare kontrakt. Jag är vårdnadshavare till två barn som tillfälligt bor hos modern om har delad vårdnad. Barnen är 7-8 år gamla. Eftersom jag varit hemlös under så lång tid har jag inga tillgångar, möbler eller annat.

Efter ett SIP möte med vården och kommunen framgick det tydligt vilka enskilda behov jag har och även pratade om boendet samt att det är omöblerat och dessutom lade jag ut mitt försörjningsstöd till depositionen á 4000kr. Det är idag den 4e oktober och Söndag och jag lämnade in samtliga handlingar kontrakt, kontoudrag m.m som styrker att jag betalt in depositionen och har gett alla uppgifter med ca 4 dagars framförhållning innan 1a oktober.
Jag har fortfarande inte fått mitt utlagda försörjningsstöd tillbaka och inte heller ännu pengarna för möbler och har sovit på golvet utan husgeråd och annat då det är helt tomt. Vad gäller för min situation nu, hur mycket pengar ska jag få för möbler för mig och mina två barn och hur lång tid kan det ta egentligen då det känns som att detta är akut och nöd situation i mitt fall nu då jag har ett boende men saknar allt annat?

Tack för svar,
Orolig Pappa

Jim

Kommentarer

Hej

Förstår att du har en jobbig situation.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden varför vi råder dig att kontakta din handläggare i den kommun du tillhör. Om du inte är nöjd med din handläggning av ditt ärende kan du även kontakta chefen på enheten, alternativt ta kontakt med några av de personer som var med på SIP mötet som kanske kan hjälpa dig med din situation.

Hoppas det löser sig!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter