Lån och ekonomiskt bistånd

Min dotter är 19 och ska ansöka om ekonomiskt bistånd eftersom hon inte kan jobba pga diagnos. Hon hade ca 75.000:- som jag lånat för att betala en skatteskuld. Räknas det som en tillgång som hon måste kräva in eller kan hon få ekonomiskt bistånd ändå?

Annapanna

Kommentarer

Hej

Viktiga principer i socialtjänstlagen är att människor i första hand har ett eget ansvar för sina liv och att rätt till bistånd endast finns om den enskildes behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemets yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till samhällets generella socialförsäkringssystem och ge hjälp när dessa system är otillräckliga eller när ersättning inte kan beviljas.

Om du har lånat 75 000 kronor av din dotter antar vi att det är pengar som hon ska få tillbaka så snart som.

Om din dotter inte kan jobba eller vara arbetssökande ska hon alltså i första hand vända sig till försäkringskassan för att söka ersättning. Om ersättningen inte räcker eller inte beviljas kan din dotter ansöka om ekonomiskt bistånd.

I samband med ansökan om ekonomiskt bistånd ska hon lämna uppgifter om eventuella tillgångar i form av bil, fastighet, båt, bankmedel (till exempel sparande , fonder) m.m.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Vänligen
Soctanterna

Soctanter