Polisanmäla socialsekreterare för sekretessbrott

Om en socialsekreterare kontaktar en förälder som ej är vårdnadshavare, under förhandsbedömning, gällande inkommen orosanmälan och informerar om den inkomna orosanmälan. Kan Den som är vårdnadshavare polisanmäla socialsekreteraren för sekretessbrott Och vad sker i så fall därefter?

Fundersam pappa

Kommentarer

Hej
Vad jag förstår undrar du om du kan polisanmäla socialsekreteraren i ditt ärende för sekretessbrott.
Det är du som avgör om du vill polisanmäla socialsekreteraren för sekretessbrott. Därefter utreder polisen ärendet och åklagaren som sedan tar beslut om det ska väckas åtal eller om ärendet ska läggas ner. Om åtal väcks går ärendet sedan vidare till Tingsrätten som dömer eller frikänner i ärendet.
Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men det kan i vissa fall finnas skäl att bryta sekretessen. Vi råder dig därför att i första hand kontakta handläggaren i ärendet alternativt chefen på enheten för att gå igenom handläggningen av ditt ärende.
Om du inte är nöjd kan du kontakta IVO.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter