Busskort

Hej!

Jag uppbär försörjningsstöd och erhåller bistånd för busskort.
Eftersom som jag är van att cykla och åker sällan buss, väljer jag att behålla pengarna för busskortet.
Gör jag fel enligt regelverket eller är det ok?

Jonte

Kommentarer

Hej!

Ja, det är inte rätt att inte nyttja de pengar man fått utbetalt för ett speciellt ändamål till annat.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter