Socialbidrag

Min systerson 21 år, bor hos mig,sen en tid tillbaka, men har sin adress hos sin mor. Han vill inte bo hos sin mor. Han behöver hjälp med ett boende. Han har aldrig haft ett arbete. Sökt en del arbete, men har inget cv att komma med. När han var yngre så blev han diagnostiserad med Adhd och Toretts. Men det tycker inte han. Därav en av anledningar, han hatar sin mor.

Orolig moster

Kommentarer

Hej!

Föräldrar har försörjningsplikt för sina barn till de fyller 18 år eller till de fyller 21 år om de går kvar i skolan. Alltså har din systersons föräldrar ingen försörjningsskyldighet för sin son. Han betraktas som vuxen.

Du skriver att din systerson aldrig haft ett arbete och har diagnostiserats, men själv inte accepterar sina diagnoser.

Din systerson har rätt att söka försörjningsstöd hos socialtjänsten. Socialtjänsten bedömer rätten till försörjningsstöd utifrån den enskildes situation. Din systerson behöver själv kunna uppvisa sökta arbeten, visa att han själv försöker bidra till sin försörjning, alternativt påvisa att han har någon form av psykiska/fysiska problem som utesluter möjligheten att arbeta.

Om man har en bostad (eller bor inneboende) och uppfyller kraven för försörjningsstöd, har man rätt till försörjningsstöd även till hyreskostnaden.
Socialtjänsten kan hjälpa till med boende i vissa fall om man tillhör vissa målgrupper. Målgrupperna är drog- och/eller psykiatrisk problematik.

Vårt råd är att din systerson kontaktar socialtjänsten för att få sina behov utredda.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter