Avlastningsfamilj

Mitt barnbarn är placerat i familjehem och de har en avlastningsfamilj till henne. Är inget ”problembarn”, utan sköter sig tvärtom exemplariskt. Finner detta lite märkligt. Är det vanligt att familjehem har avlastningsfamiljer?

Mormor

Kommentarer

Hej!

Det finns olika skäl till varför socialtjänsten bedömt att ett familjehem har behov av ett avlastningshem. Vi känner inte till om det är vanligt eller inte.
Det enklaste är att vårdnadshavare till ditt barnbarn ställer frågan till handläggaren på socialtjänsten. En vårdnadshavare har rätt att ta del av den utredningen som föranleder en viss insats för barnet.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter