Spädbarns utrustning

Hej. Har lite frågor åt en väninna.
På min tid fanns spädbarns utrustning, ansökan över norm.. hälften av summan betalades ut innan barnet blev född(2500kr),den andra hälfen efteråt. Gäller det fortfarande? Visserligen ett bra tag tills den lille kommer, men inget fel i och vara uppdaterad. Finns det någon form av "unga mammor" föreningar, eller typ av "baby cafeèr" inom Malmö Stad där de förstagångs föderskor kan bilda ett kontaktnät med deras olika former av funderingar? Eller har ni några bra plattformer för denna målgrupp?
Tackar er för ert engagemang.

Undrar

Kommentarer

Hej!
Det gäller fortfarande att man kan ansöka om spädbarnsutrustning, och att en del betalas ut före barnets födelse och resterande belopp efter förlossningen.

Som alltid när det gäller ekonomiskt bistånd är det en individuell bedömning och är beroende på om din väninna uppbär försörjningsstöd och hur hennes situation ser ut.

Vad gäller stödgrupp för föräldrar finns det olika grupper man kan vara med i, på MVC har de koll på vad som finns just i närheten där din väninna bor. Om man behöver mer stöd kan socialtjänsten erbjuda föräldragrupper, eller annat stöd i föräldraskap. Det kan se olika ut i de olika stadsdelarna, bäst är att ta kontakt med mottaget för barn och unga i den stadsdel där man bor och fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter