Csn på halvtid med ekonomiskt bistånd.

Hej!
Jag studerar på halvtid med CSN lån och bidrag, men det kan jag inte klara mig med bara CSN stöd därför att jag studera bara på halvtid och så tar jag CSN på halvtid. Har man rätt till att få ekonomiskt bistånd i så fall. Tack

Yazan

Kommentarer

Hej!
Det är inte helt enkelt att svara på din fråga eftersom försörjningsstöd är något som beviljas som en sista utväg när alla andra möjligheter till försörjning är uttömda.

Du har alltid rätt att ansöka men för att vara berättigad måste du visa att du aktivt söker arbete och gjort vad du kan för att lösa din situation.
Generellt sett är inte försörjningsstöd möjligt att få när du studerar på högskolenivå.

Ett tips kan vara att kontakta Studie – och yrkesvägledare på ditt universitet eller din högskola för att se om det finns möjlighet för dig att läsa på heltid för att bli berättigad till fullt lån och bidrag från CSN.

Hoppas det löser sig och att det går bra med dina studier.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter