Bonusbarn som ljuger

Mina bonusbarn har dragit några fantastiskt obehagliga lögner om vad jag har gjort mot dem och deras mamma tror på dem. Mina bonusbarns mamma är ensam vårdnadshavare... och säger att min man träffar bara sina barn om jag inte är hemma. Kan soc i Kristianstad kräva att jag inte är hemma trots att jag samma helg har mina barn....

Beckan

Kommentarer

Hej!
Det finns en del frågetecken vad gäller din fråga, det finns inte ett enkelt svar utifrån de uppgifter du lämnar.

Om det finns oro för att relationen mellan dig och din sambos barn är till skada för barnen kan socialtjänsten föreslå att umgänge sker så att det är tryggt för barnen. Det är vårdnadshavarens uppgift att se till att barnen är skyddade. Det primära i umgänge är att barnen träffar sin förälder det vill säga din sambo.
Socialtjänsten kan inte kräva att du ska hålla dig borta, det är ditt hem, men det kan bli aktuellt att umgänge sker någon annanstans än hos er. Det faktum att barnen säger att du gjort saker mot dem behöver utredas så det går att göra en bedömning om vad som ligger bakom. Vad den bedömningen sedan leder till går inte att säga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter