Fusk bidrag

Hej!
Jag känner en man som har en bil som kostar över 100 tusen och bilen står inte på hanns namm och han får bidrag fr0n sosial .
Han hyra ett hus och varja månad han får över 10 tusen bidrag .
Min fråga kan jag anmälla honnom .
Billen står på hanns krag i huset som han hyra och han köra den bil varja dag men bilen står inte på hanns nammn

Assi

Kommentarer

Hej!

Om man misstänker bidragsfusk ska man vända sig till den myndighet som betalar ut bidraget eller biståndet, vanligen socialtjänsten eller Försäkringskassan. Det är sedan den myndigheten som väljer om underlaget är så pass allvarligt att de vill utreda ärendet. Om myndigheten kommer fram till att någon kan ha gjort sig skyldig till bidragsfusk anmäler de det i sin tur till polismyndigheten. Bidragsfusk är ett brott som kan ge böter eller fängelse.

Du ska alltså vända dig till socialtjänsten i din hemstad.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter