Försörjning

Hej!
Min sambo har ett barn från tidigare förhållande där mamman har haft ensam vårdnad. I dag är pojken 19 år. Dock har pojken varit familjehemsplacerad i 5 år och skulle så vara tills dess han fyller 20. Nu har familjehemmet sagt upp sitt avtal och pojkens hemkommun vill då flytta hem honom då de tydligen inte kan hjälpa honom att bo kvar i kommunen han befinner sig i och har praktikplats i.
Förslag från handläggaren till pojken är att han ska flytta hem till sin far (och mig). Handläggaren har dock inte ännu kontaktat oss (familjehemmet är borta from 4/10).
Självklart vill vi hjälpa gossen, men vi har en del ekonomiska och etiska frågor .
1. I föräldrabalken står att vårdnadshavare Har försörjningsplikt tills dess att barnet är 18 eller till 21 om det går i gymnasieskola.
Min sambo är inte vårdnadshavare då mamman har haft enskild vårdnad och då torde inte heller försörjningsplikten gälla då gossen är över 18
Dessutom går ju gossen inte i gymnasieskola.
Jag själv har ju definitivt inte nån försörjningsplikt.
Frågan är alltså: är det vi eller kommunen som ansvarar för försörjningen. Mamman kommer inte att bidraga.
2. Vi undrar också om det är hemkommunens ansvar nu att se till att gossen har sysselsättning när de flyttar hem honom .
3. Det är bedömt att han ska/skulle vara placerad tills dess Han fyller 20. Ca 1 år till. Innebär det att vi då räknas som familjehem med det extra ansvar det innebär?

Elisa

Kommentarer

Hej

Vi ska försöka besvara era frågor i turordning.

Vad gäller er första fråga så resonerar ni helt riktigt. Ni är utifrån vad ni beskriver inte försörjningsskyldiga.

I Föräldrabalkens 7 kapitel framgår att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmågor. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå är föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga under tiden barnet studerar, som längst till dess att barnet fyller 21 år.

Vad gäller andra frågan så ska en hemflytt planeras så att det blir bra för alla inblandade, men framför allt pojken. Eftersom ni beskriver att pojkens praktikplats kommer att upphöra i samband med hemflytt så är det relevant att diskutera pojkens framtida sysselsättning.

Pojken är däremot 19 år och i lagens mening vuxen. Avslutas familjehemsplaceringen så avslutas pojken troligtvis även så småningom på enheten barn och familj inom socialtjänsten, då pojken längre inte längre erhåller familjehemsvård. Då är det pojkens ansvar att de till så att han har en sysselsättning.

Vad gäller tredje frågan så innebär det inte att ni blir familjehem eller får ett extra ansvar. Han flyttar helt enkelt in till er och det är upp till er att avgöra hur ni vill förhålla er till det.

Hoppas ni fick svar på era frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter