Återbetalningsskyldig

Hej!

Min kompis arbetsgivare i Norge (han jobbpendlade) gick i konkurs och har inte betalt ut någon lön till honom de sista sex månaderna. Saken är under prövning och nu har min kompis försörjningsstöd i väntan på att pengarna ska betalas ut (detta kan ta lång tid). Kan han bli återbetalningsskyldig till socialtjänsten när pengarna kommer? Hur blir det om han börjar studera eller hittar ett arbete först? Blir han då i så fall fortfarande återbetalningsskyldig om pengarna betalas ut ett halvår senare?

Frågvis

Kommentarer

Hej!

Tanken med socialtjänsten är att den ska finnas som ett sista skyddsnät. Har man gjort allt vad man kan för att lösa sin ekonomiska situation så har man rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Enligt reglerna i socialtjänstlagen får socialtjänsten i vissa fall kräva tillbaka pengar som har betalats ut. Det gäller om biståndet var förskott på exempelvis utbetalning av lön, sjukpenning, pension, bostadsbidrag, eller om biståndet var felaktigt på grund av misstag eller oriktiga uppgifter. Det man måste titta på i din kompis fall är om din kompis trots återbetalning av utbetalat försörjningsstöd kan klara av sin försörjning på egen hand utifrån riksnormen.
För att socialtjänsten ska kunna kräva tillbaka pengar måste det finnas ett skriftligt beslut. Där ska det stå varför pengarna ska betalas tillbaka och din kompis ska ha fått en kopia på beslutet.

Om din kompis har fler undringar eller funderingar kring denna fråga så skulle vi rekommendera din kompis att kontakta sin socialsekreterare då det alltid är frågan om en individuell bedömning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter