Vuxna barns skyldigheter i fråga om ekonomiskt bistånd.

Hej,

Kan ett barn som är över 18 år men fortfarande bor kvar hos sina föräldrar vara försörjningsskyldig till föräldrarna?
Ex) barnet är 19 år och har nyligen slutat gymnasiet. Förälder har sin främsta inkomst från försörjningsstöd. Barnet har fått ett jobb och har inkomst, soc säger då att barnet ska försörja föräldern.

Orolig kamrat

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du är en orolig kamrat som vill rådgöra kring försörjningsskyldighet.

Som svar på din fråga: barn och vuxna har inte någon försörjningsskyldighet gentemot sina föräldrar.

Om föräldrarna har ekonomiskt bistånd och den unga vuxna (över 18 år) bor kvar hemma efter att ha avslutat sina gymnasiestudier, kan socialtjänsten ta upp en hyresdel för den unga vuxna. Denna hyresdel tas då upp som inkomst i den månadsberäkning som socialtjänsten gör när dom räknar ut föräldrarnas ekonomiska bistånd. Hyresdelen är en uträkning baserat på den totala boendekostnaden och den del av boendet som den unga vuxna använder.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter