Ingår kostnad för mobiltelefon?

Jag har varit utan mobiltelefon sen början på juni och min son är LVU placerad och jag måste kunna ha myndighetskontakter osv samt familjehemmet att kommunicera med så jag visar att jag vill ha hem min son igen, har varit utan inkomst sen i maj i år samt utan mobiltelefon sen början på juni som sagt..... Kan jag ansöka om "akuta" mobiltelefonpengar så jag har råd att köpa en?

sabbe

Kommentarer

Hej

Vi förstår att det är viktigt för dig att kunna vara nåbar på telefon, särskilt då din son är LVU-placerad.

Du skriver att du är utan inkomster och du undrar om du kan ansöka om akuta mobiltelefonpengar. Vi tolkar detta som att du har kontakt med socialtjänsten avseende ekonomiskt bistånd. En del av det ekonomiska biståndet kallas “bistånd för livsföring i övrigt”. Denna del avser kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet, exempelvis kostnader för tandvård, glasögon och hemutrustning.

Gällande “bistånd för livsföring i övrigt” bestämmer du själv vad du vill ansöka om. Motivera din ansökan med dina särskilda skäl. Sen är det socialtjänsten som bedömer ditt behov av det du har ansökt om och om kostnaden anses nödvändig för att uppnå en skälig (rimlig) levnadsnivå.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter