Ge över vårdnad?

Hej!
Jag undrar om man kan ge vårdnaden till den andra föräldern? Jag befinner mig i ett hopplös situation och kommer inte vidare, jag träffar nästan aldrig mina barn och har inget Inflytande över varken boende eller skolgång. Jag är också rädd att barnens mamma ska utnyttja att jag fortfarande är vårdnadshavare om hon måste, tex om något av barnen hamnar i en kriminell bana eller så. Dessa anledningar gör att jag gärna ser att mamman tar och får hela vårdnaden av mig, går det att genomföra?
Den socialtjänst där barnen bor fick jag uppfattningen om att dom kunde bistå med detta men jag kanske missförstod?

Mvh trött pappa

Förtvivlad pappa

Kommentarer

Hej

Vi förstår att du känner dig trött och förtvivlad över din föräldrasituation då du saknar inflytande och delaktighet.

Som vårdnadshavare har du både rätt och skyldighet att bestämma om saker som handlar om barnen, bland annat i frågor om sjukvård, skola och boende. Vårdnadshavare har även ansvar för att barnen har det bra och att se till att barnen får det skydd och stöd som dom behöver. Om barnen har två vårdnadshavare är detta ansvar gemensamt, och viktiga beslut måste fattas gemensamt av båda.
Vi råder dig att kontakta socialtjänsten eller familjerätten i den kommun där barnen bor om du vill veta hur du kan gå tillväga för att förändra din föräldrasituation för att kunna utöva dina rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare. Där kan du även ansöka om stöd, exempelvis samarbetssamtal vid konflikt.

Om en vårdnadshavare inte kan ta det ansvaret eller av andra skäl inte kan ha vårdnaden, kan ett avtal upprättas där det avtalas vem som ska ha vårdnaden. Avtalet ska godkännas av socialnämnden i den kommun där barnen bor. Om ni vårdnadshavare inte är överens om vad som ska gälla i frågan om vårdnaden kan familjerätten kontaktas.
Även om du inte är vårdnadshavare är du juridisk förälder åt barnen vilket innebär att du har ansvar att försörja barnen tills dom är 18 år. Om barnen går i skolan har du som förälder försörjningsplikt tills barnen är 21 år.

Vårt råd är att du bör fatta beslut om vårdnaden baserat på vad som är det bästa för dina barn och inte för vad du är rädd ska ske i relation till den andra föräldern.

Hoppas du blir hjälpt vidare av socialtjänsten i kommunen där barnen bor, all lycka till!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter