orosanmälan på barn

Min dotter har haft samtal med soc ang en orosanmälen på barnen( Pappan tar hårt i barnen) Mamman frågar henne varför hon blir skuldbelagd av soc och inte pappan vad vi vet, soc tanten säger att barnen står närmast mamman därför skuldbeläggs mamman mer? för mig är detta 1800 tals snack! tidigare skuldbelade man mamman om mycket ang barnen. Helt seriöst gör man så idag uttrycker man sig så. Det är 2 barn den som soc koncentrerar sig på är inte den som vi tycker inte mår så bra. Vad har soc tanter för utbildning i att utreda barn typ orosanmälan förutom socionom utb, soc tanten har sagt en del konstiga saker. Tydligen har alla på soc gått en utbildning i att säga "du kan inte förändra andra du kan förändra dig själv" tröttsamt om man vill ha hjälp så är det väl hjälp och stöd man vill ha, inte en jävla ramsa , det där fattar man väl.

Violet

Kommentarer

Hej

Som vi förstår det är du inte nöjd med hur socialtjänsten har agerat i din dotters fall. Vi tycker att du ställer många bra och intressanta frågor!

Gällande skuldbeläggande förstår vi att det känns orättvist och fel om det riktas åt bara den ena föräldern. Egentligen handlar det om ansvar - vem som har ansvar för barnen och för att se till att barnen har det bra. Rent formellt är det barnens vårdnadshavare, oavsett kön, som har ansvar för att barnen har det tryggt, blir omhändertagen, får stöd och kan utvecklas som person. Om barnen har två vårdnadshavare är ansvaret gemensamt.

Om ni känner att socialtjänsten missar att fokusera på det barn ni anser vara i störst behov av hjälp, är det viktigt att ni lyfter det för socialtjänsten! Ni känner era barn bäst!

Avseende er fråga om utbildning i att utreda barn kan detta variera både lokalt och individuellt. Många kommuner erbjuder vidareutbildningar för utredande barnsekreterare i olika evidensbaserade metoder. Socialstyrelsen utvecklar också metoder och arbetssätt för att säkerställa att barnets röst blir hör. Du kan läsa mer om det på länken nedan.
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-ung...

Även socialsekreterare kan säga konstiga saker emellanåt men vi hoppas att ni och barnen blir hjälpta av kontakten med socialtjänsten. Det är viktigt att prata och försöka förstå varandra och vi hoppas att samarbetet fungerar bättre framöver!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter