Mellan stolarna

Hej, jag och min make lämnade vår tidigare hemma stad för nästan 2 månader sedan. Detta ej helt frivilligt då vi lever under dödshot av en familje medlem med gängtillhörighet. Vi blir nekade all typ av hjälp från vår hem komun som hänvisar till vistelse komun och tvärt om. Vi har inga pengar och bor på gatan med ett hot hängande över oss. Är detta ok i Sveriges 2020 ???

Orkarintemera

Kommentarer

Hej

Ni beskriver en svår situation. Ni behöver ta kontakt med den kommun som ni vistas i och dels ansöka om hjälp, men även prata med dem för att reda ut vad det är som gör att ni inte är överens om vilken kommun ni tillhör.

Ni kan även samtycka till att socialtjänsten i de båda kommunerna (tidigare kommunen och nya kommunen) kan prata med varandra och reda ut vilken kommun som bör pröva er ansökan.

Om ni redan har ansökt om stöd och fått avslag har ni rätt att överklaga beslutet.

Det är inte okej att leva på gatan utan pengar med hot hängande över sig, samtidigt har alla individer ansvar för att själva planera för sin närmaste framtid. Oförutsedda svårigheter, som de ni beskriver, kan göra att man har rätt till stöd. För att få besked om det gäller för er behöver er situation utredas av socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter