Orosanmälan

Ställde en fråga kring orosanmälan angående för högt intag av alkohol för vuxen. Gällande sekretess om det kom in orosanmälan Ang barn om det råder sekretess mellan instanserna.
Glömde skriva att orosanmälan för barn inkom mer än 6 månader efter den andra orosanmälan. Orosanmälan för alkohol blev ingen utredning utan lades ner då intyg från blodprover lämnades in som visade ingen alkoholkonsumtion.
Får den utredare för barnet då gå in och läsa den andra akten på vuxen och använda detta som en risk vid utredning av barn.

Millan

Kommentarer

Hej!

Vi har fått båda dina frågor. I detta svar ska vi försöka vara lite mer specifika på vad som gäller vid en utredning av ett barn.

I socialtjänstlagens 11 kap 1 § står det att socialnämnden utan dröjsmål ska inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Nämnden har också att genast göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd utifrån de inkomna uppgifterna.

I 2 § 11 kap SoL står det att vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får nämnden, för bedömning av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de kontakter som behövs.

Finns det en akt på någon av föräldrarna bör en utredare för barnet ta del av dessa för att göra en bedömning av behovet av insatser och stöd till barnet och övriga familjen. Även om det kan vara äldre uppgifter om förälderns situation, kan det vara av vikt för utredningen för att säkerställa att barnet har det skydd som behövs.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter